Gemeenteraad 19.12.2019: Vaststellen van het gemeentelijk deel van het meerjarenplan 2020-2025

Gepubliceerd op maandag 30 december 2019

Publicatie BESLUIT

Vaststellen gemeentelijk deel meerjarenplan 2020-2025

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende Vaststellen van het gemeentelijk deel van het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.