Gemeenteraad 20.02.2020: vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van een parkeerverbod op de achterliggende parking voor de chirolokalen in de Pastoor De Beirstraat te Lendelede (telkens op zondag)

Gepubliceerd op vrijdag 28 februari 2020

 Publicatie BESLUIT

 

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 20.02.2020 betreffende vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van een parkeerverbod op de achterliggende parking voor de chirolokalen  in de Pastoor De Beirstraat te Lendelede (telkens op zondag) wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 26.02.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.