Gemeenteraad 20.02.2020: Vaststellen van het retributiereglement op compostrecipiënten voor de periode 2020-2025

Gepubliceerd op vrijdag 28 februari 2020

Bekendmaking BESLUIT

 

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 20.02.2020 betreffende Vaststellen van het retributiereglement op compostrecipiënten voor de periode 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 26.02.2020.

 

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.