Gemeenteraad 21.11.2019: Reglement geboortepremie

Gepubliceerd op Donderdag 28 november 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-212

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 21/11/2019 betreffende reglement tot toekenning van een geboortepremie wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 28 november 2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.