Gemeenteraad 21.11.2019: Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen

Gepubliceerd op Donderdag 28 november 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 201-211

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 21.11.2019 betreffende Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein m.i.v. 01.01.2020 en voor een termijn eindigend op 31.12.2022 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 28.11.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.