Gemeenteraad 24.06.2021 : Vaststellen retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v. 1 juli 2021.

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021

Bekendmaking besluit

FINANCIEN

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 24.06.2021 betreffende Vaststellen retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v. 1 juli 2021 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30 juni 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.