Gemeenteraad 24.09.2020 : Vaststellen van het reglement voor de invoering en het gebruik van de Lendleebon.

Gepubliceerd op Dinsdag 06 oktober 2020

Bekendmaking besluit

Lokale Economie

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 24/09/2020 betreffende Vaststellen van het reglement voor de invoering en het gebruik van de Lendleebon wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 1 oktober 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.