Gemeenteraad 27.05.2021 : Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor fietsers bij het rode en oranje verkeerslicht op het kruispunt Rozebeeksestraat-Meikapelstraat en de Rijksweg (N36).

Gepubliceerd op maandag 07 juni 2021

Bekendmaking besluit

VERKEER/MOBILITEIT

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 27.05.2021 betreffende Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor fietsers bij het rode en oranje verkeerslicht op het kruispunt Rozebeeksestraat-Meikapelstraat en de Rijksweg (N36) wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 7 juni 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.