Gemeenteraad 27.06.2019: Wijzigen van het huishoudelijk reglement gemeenteraad

Gepubliceerd op Dinsdag 02 juli 2019

Bekendmaking BESLUIT

nummer 2019-209

Wijzigen van het huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 27.06.2019 betreffende wijzigen van het huishoudelijk reglement gemeenteraad wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 02.07.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.