Gemeenteraad 28.01.2021 : Wijzigen algemene politieverordening.

Gepubliceerd op donderdag 04 februari 2021

Bekendmaking besluit

Openbare Veiligheid

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 28.01.2021 betreffende Wijzigen algemene politieverordening wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 4 februari 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.