Gemeenteraad 30.04.2020: deontologische code voor de gemeenteraad

Gepubliceerd op Vrijdag 08 mei 2020

Bekendmaking besluit

Mandatarissen

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 30.04.2020 betreffende aannemen van de deontologische code voor de gemeenteraad wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 08.05.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.