Gemeenteraad 25.02.2021 : Wijzigen van het gemeentelijk belastingreglement d.d. 19.12.2019 op woningen, kamers en gebouwen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister voor de aanslagjaren 2020-2025 (uitzondering ingevolge coronamaatregelen).

Gepubliceerd op donderdag 04 maart 2021

Bekendmaking besluit

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 25.02.2021 betreffende Wijzigen van het gemeentelijk belastingreglement d.d. 19.12.2019 op woningen, kamers en gebouwen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister voor de aanslagjaren 2020-2025 (uitzondering ingevolge coronamaatregelen) wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 4 maart 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.