Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 18 mei 2017

In de gemeenteraadszitting van 18 mei  2017 werden volgende reglementen goedgekeurd :

 

 - Vaststellen van een gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten
   conformiteitsattest_20170518.pdf

 

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op woensdag 24 mei 2017 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

Aangemaakt op: 24/05/2017