Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 20 december 2018

In de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 werden volgende reglementen goedgekeurd :

 - Vaststellen van een aanslagpercentage van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) voor het dienstjaar 2019 (8 %).
bekendmaking_apb_20181220.pdf

- Vaststellen van de opcentiemes op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2019 (1.180 opcentiemes).
bekendmaking_ov_20181220.pdf

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op maandag 31 december 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

 
Aangemaakt op: 31/12/2018