Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 21 december 2017

In de gemeenteraadszitting van 21 december 2017 werden volgende reglementen goedgekeurd :

- Vaststellen van een retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v. 1 januari 2018.
  bekendmaking_retrib._admin. besch._2018_20171221.pdf

- Wijzigen algemene politieverordening.
  bekendmaking_algemene_politieverordening_20171221.pdf

- Vaststellen van de opcentiemes op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2018 (1.180 opcentiemes).
  bekendmaking_onroerende_voorheffing_2018_20171221.pdf

- Vaststellen van een aanslagpercentage van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) voor het dienstjaar 2018 (8 %).
  bekendmaking_personenbelasting_2018_20171221.pdf

- Wijzigen van de ‘gemeentelijke premie voor de installatie van veilige (water)verwarmingstoestellen en voor de verbetering van de elektrische installatie’.
  bekendmaking_premie_verwarming-elektriciteit_20171221.pdf

- Vaststellen van het nieuwe subsidiereglement voor de culturele verenigingen.
  bekendmaking_subs_regl_cult_ver_2018_20171221.pdf
 

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op donderdag 04 januari 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

Aangemaakt op: 04/01/2018