Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 25 oktober 2018

In de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2018 werden volgende reglementen goedgekeurd :

 - Wijzigen algemene politieverordening.
bekendmaking_algemente_politieverordening_20181025.pdf

- Wijzigen van de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

bekendmaking_bijzondere_politieverordening_20181025.pdf

- Wijzigen van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten.
bekendmaking_kermisreglement_20181025.pdf

- Wijzigen van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en de uitoefening van ambulante activiteiten.
bekendmaking_reglement_ambulante_activiteiten_20181025.pdf

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op dinsdag 6 juni 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

 
Aangemaakt op: 06/11/2018