Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017

In de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2017 werden volgende reglementen goedgekeurd :

- Voorstel tot aanpassing van het arbeidsreglement.
   bekendmaking_arbeidsreglement_20171026.pdf

- Voorstel tot aanpassing van de rechtspositieregeling.
   bekendmaking_rechtspositieregeling_20171026.pdf

 

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op dinsdag 31 oktober 2017 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

Aangemaakt op: 31/10/2017