Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 28 juni 2018

In de gemeenteraadszitting van 28 juni 2018 werden volgend reglement goedgekeurd :

 

 - Vaststellen aanvullend verkeersreglement inzake het inrichten van een fietsstraat in de Kasteelstraat en de Sint Jozefstraat.
bekendmaking_fietsstraat_20180628.pdf

  Goedkeuren van het retributiereglement op compostrecipiënten m.i.v. 1 augustus 2018.
bekendmaking_retributie_compostrecipienten_20180628.pdf

- Wijzigen van het subsidiereglement voor de aankoop van compostvaten en –bakken m.i.v. 1 augustus 2018.
bekendmaking_subsidie_compostvat_-_bak_20180628.pdf

 

 
 

 

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op dinsdag 03 juni 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

 
Aangemaakt op: 03/07/2018