Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 28 september 2017

In de gemeenteraadszitting van 28 september 2017 werden volgende reglementen goedgekeurd :

 

 - Vaststellen van een gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.
   bekendmaking_inventaris_leegstand_20170928.pdf

- Vaststellen van een gemeentelijke belasting op woningen en gebouwen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Aanslagjaren 2018 en 2019.
   bekendmaking_belasting_leegstand_20170928.pdf

 - Vaststellen aanvullend politiereglement naar aanleiding van het invoeren van de snelheidsbeperking in de Tarwelaan.
   bekendmaking_pr_snelheidsbeperking_tarwelaan_20170928.pdf

 - Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het aanbrengen van een zebrapad aan Rodemont, Steuren Ambacht, De Vierschaar, Hoog Einde en de Knok, dit in aansluiting met de Langemuntelaan.
   bekendmaking_pr_zebrapaden_langemuntelaan_20170928.pdf

 - Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het uitbreiden van de onderbroken aslijn die rijstroken aanduidt in de Hulstemolenstraat.
   bekendmaking_pr_aslijn_hulstemolenstraat_20170928.pdf

 

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op donderdag 05 oktober 2017 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

Aangemaakt op: 05/10/2017