Goedgekeurde reglementen - Gemeenteraadszitting van 30 maart 2017

In de gemeenteraadszitting van 30 maart  2017 werden volgende reglementen goedgekeurd :

 

 - Vaststellen van een retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v. 01 juni 2017 (wijziging ingevolge invoering omgevingsvergunning).
   bekendmaking_retributie_administratieve_bescheiden_20170330.pdf

 

Conform de nieuwe wetgeving op de bekendmakingen, werd deze op donderdag 13 april 2017 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

Aangemaakt op: 13/04/2017