Gemeenteraad 25.03.2021 : Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het kruispunt Pastoor De Beirstraat- ‘t Gangske.

Gepubliceerd op Donderdag 01 april 2021

Bekendmaking besluit

VERKEER/MOBILITEIT

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 25.03.2021 betreffende Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het kruispunt Pastoor De Beirstraat – ‘t Gangske wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 1 april 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.