Gemeenteraad 25.03.2021 : Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op de onderscheiden kruispunten van de Oudstrijderslaan.

Gepubliceerd op donderdag 01 april 2021

Bekendmaking besluit

VERKEER/MOBILITEIT

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 25.03.2021 betreffende Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op de onderscheiden kruispunten van de Oudstrijderslaan wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 1 april 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.