Heb ik recht op het sociaal tarief voor energie?

Gepubliceerd op Maandag 10 oktober 2022

Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas?

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat tarief wordt de sociale maximumprijs of het sociaal tarief genoemd. Het sociaal tarief is geen vast tarief, maar het is wel heel voordelig tegenover de gewone prijzen.

Wanneer heb ik recht op het sociaal tarief?

Om het sociaal tarief te krijgen, moet iemand in je gezin normaal gezien een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen, zoals een leefloon of een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Ook mensen die in sociale huisvesting wonen, hebben er recht op als ze in een gebouw wonen waar de verwarming op aardgas gemeenschappelijk geregeld is. 

Onderzoek of je voldoet aan de criteria die de FOD Economie bepaalt.

Sinds de coronacrisis is het sociaal energietarief uitgebreid en hebben ook heel wat gezinnen met een lager inkomen er (tijdelijk) recht op. Het gaat dan specifiek om mensen die een zogenoemde verhoogde tegemoetkoming hebben van het ziekenfonds. Zij krijgen dan tijdelijk het statuut van beschermde klant. Deze maatregel loopt sinds 1 februari 2021 t.e.m. 31 maart 2023.

Voor wie is het sociaal energietarief?

  • Personen met verhoogde tegemoetkoming (tijdelijke maatregel)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van het OCMW
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid (Integratietegemoetkoming / Inkomensvervangende Tegemoetkoming)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de Zorgkas (Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van Opgroeien, Team Zorgtoeslagevaluatie (Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)
  • Personen die een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Pensioendienst (Inkomensgarantie voor Ouderen)
  • Bewoners van sociale huisvesting

Val je onder geen enkele van de bovenstaande doelgroepen, maar denk je recht te hebben op één van bovenstaande tegemoetkomingen? Neem dan contact op met het Sociaal Thuis. We onderzoeken samen met jou wat je rechten zijn.

Wat moet ik doen om het sociaal tarief te krijgen?

De toekenning van het sociaal tarief gebeurt in principe automatisch via de FOD Economie als je onder één van de doelgroepen valt.

Voor personen met verhoogde tegemoetkoming: de energieleveranciers krijgen de info via de kruispuntbank. Sommige leveranciers houden geen rijksregisternummers bij. Zorg ervoor dat je naam en adres bij de leverancier gekend is volgens de perfecte schrijfwijze, dan kan de FOD Economie dit toch in orde brengen.

Heb je verhoogde tegemoetkoming, maar merk je op de facturen dat er geen sociaal tarief wordt toegepast, neem dan contact op met het Sociaal Thuis. Wij kunnen de juiste instanties voor je aanschrijven.