HERSAMENSTELLING GECORO

De gemeente dient, na de gemeenteraadsverkiezingen, ook alle adviesraden opnieuw samen te stellen.

Voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening moeten, naast de afvaardigingen van diverse geledingen (landbouw, milieu, werkgevers en werknemers) ook deskundigen verkozen worden.

Eén van deze deskundigen wordt aangesteld als voorzitter. Voor de tweede deskundige wordt eveneens een plaatsvervanger aangeduid.

Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u om uw gemotiveerde kandidatuur in te dienen tegen uiterlijk 10 april 2019 ofwel schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede te sturen ofwel via mail aan info@lendelede.be.

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de Heer Marc Vermeulen (mail : marc.vermeulen@lendelede.be – tel. 051/33.63.03).

                                                      Namens het Gemeentebestuur :

 

De Algemeen Directeur,                                                                               De Burgemeester,

C. Vandecasteele                                                                                         C. Dewaele

Aangemaakt op: 19/03/2019