Hoe scoort uw dak voor zonne-energie?

Het Vlaams Energieagentschap heeft een zonnekaart die aan elk van de meer dan 2,5 miljoen gebouwen in het Vlaamse Gewest* een score toekent.

Kijk snel op www.energiesparen.be/zonnekaart en u zal zien hoe goed uw dak scoort voor zonnepanelen of een zonneboiler. En meteen ook kunnen vaststellen welke winst zo’n installatie voor u kan betekenen.

* we kunnen geen score toekennen aan gebouwen die niet in het Vlaamse gewest liggen of na de meetopnames februari 2013 - maart 2015 voltooid zijn. Let op: de zonnekaart geeft een eerste inschatting. Met een (RESCert-)installateur kan u ons resultaat verfijnen.

Aangemaakt op: 02/06/2017