Kort verslag van de vorige gemeenteraadszitting - 20 april 2017

Sedert april 2014 publiceren wij in de nieuwsbrief ook telkens een verkort verslag van de vorige gemeenteraadszitting.

In bijlage vindt u het verslag van de gemeenteraadszitting van 20 april 2017 -   infogv20170420.pdf

Aangemaakt op: 02/05/2017