Kort verslag van de vorige gemeenteraadszitting - 20 december 2018

Sedert april 2014 publiceren wij in de nieuwsbrief ook telkens een verkort verslag van de vorige gemeenteraadszitting.

Hieronder vindt u het verslag van de gemeenteraadszitting. 
infov20181220.pdf

Aangemaakt op: 23/01/2019