Laat van je horen!

Bevolkingsbevraging en aanvullende gesprekstafels

 

Beste inwoner van Lendelede,

We hebben van jullie het vertrouwen gekregen om de volgende 6 jaar verder te werken aan de uitbouw van onze mooie gemeente Lendelede. Daartoe dienen we een meerjarenplan 2020-2025 op te stellen met onze beleidsprioriteiten.

Dit wensen we echter niet alleen te doen en daarom wil het gemeente- en OCMW bestuur graag jullie hulp. Via burgerparticipatie wensen we een antwoord op vragen als: wat zijn onze sterke punten en welke zijn de aandachtspunten? Welke keuzes vinden jullie belangrijk? Waar moet meer of minder op worden ingezet? In een eerste fase organiseren we een bevolkingsbevraging, nadien gaan we verder in gesprek met onze inwoners, adviesraden, verenigingen,….

Stap 1: bevolkingsbevraging

In de komende week valt er bij 1400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de brievenbus waarbij ze hun mening kunnen geven over Lendelede. In de enquête komen verschillende thema’s aan bod: hoe wordt de leefomgeving ervaren, wat vinden jullie van onze dienstverlening, hoe worden jullie graag geïnformeerd door het gemeentebestuur,... De enquête zal zowel op papier als digitaal kunnen worden ingevuld en dit tegen 7 mei 2019. De resultaten van deze bevolkingsbevraging worden verwerkt door een onafhankelijk bureau.

Stap 2: gesprekstafels

De enquête is echter maar een eerste stap in de analyse. Vanuit de aangereikte antwoorden worden verschillende thema’s verder verdiept aan de hand van gesprekken met jullie allemaal. Zin om samen met andere inwoners in gesprek te gaan over thema’s als mobiliteit, welzijn, dienstverlening of andere? Op dinsdag 4 juni organiseren we om 19u gesprekstafels in GC Den Tap. Alle info en mogelijkheid tot inschrijving vind je op www.lendelede.be\gesprekstafels.

De verschillende adviezen worden nadien gebundeld en vormen de basis van de inspiratienota om het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan (2020 – 2025) op te maken.

Tot dan en bedankt op voorhand!

 

Namens het gemeente- en OCMW-bestuur van Lendelede

Aangemaakt op: 08/04/2019