Nieuwe richtlijnen vanwege de langdurige droogte: wees spaarzaam met water!

Vanwege de aanhoudende droogte kan een normaal drinkwaterbedeling in gedrang komen. Omdat er zich preventieve maatregelen opdringen is er een politiebesluit opgemaakt door de Gouverneur van West-Vlaanderen. Concreet is het VERBODEN om drinkwater (leidingswater) te gebruiken voor:

  • Afspuiten van motorvoertuigen en opleggers (tenzij in kader van normale activiteiten van gespecialiseerde ondernemingen of wanneer de vergunning dit voorziet);
  • Het vullen of bijvullen van particulieren zwem- en plonsbaden, vijvers en bevoorraden van fonteinen;
  • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij het kader van de normale activiteiten en land- en tuinbouwondernemingen;
  • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen; 
  • In de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Overtredingen worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van € 1 tot € 25 of met één van de straffen alleen.

Het besluit kan u hier integraal nalezen.
Alle info over de waterschaarste in West-Vlaanderen kan u hier nalezen.

 

Aangemaakt op: 22/06/2017