Nieuws - meest recent

Voor het 13de  jaar op een rij kunnen Belgische ambachtslieden zichzelf promoten dankzij de nationale wedstrijd 'Ambacht in de Kijker' die erop gericht is om de ambachtelijke sector te promoten bij het grote publiek en jongeren warm te maken voor deze sector.

Steden en gemeenten werken nu al een aantal jaar 100% pesticidenvrij. Mits extra inspanningen lukt dat wel. Ook jullie kunnen thuis pesticidenvrij werken. Kom inspiratie opdoen op één van deze workshops of infoavonden.

Kijk uiteraard eerst na of de afgedankte spullen (her)bruikbaar zijn voor de Kringwinkel. Toch grof vuil? Klik door voor alle informatie.

Sinds het opstellen van het decreet integraal waterbeleid is het verboden om op de 1ste meter langs oppervlaktewateren* aan bodembewerking te doen. Daarnaast stelt dit decreet ook nog dat er in de eerste 5 meter langs een oppervlaktewater geen bemesting mag plaats vinden met kunstmest, dierlijkmest of andere meststoffen. Hierbij komt nog dat men minstens 1 meter afstand moet houden met gewasbeschermingsmiddelen.

Ook in 2018 blijft het interessant om te investeren in energiebesparing. Zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen is er een uitgebreid financieel ondersteuningspakket voorzien. En wie grondig renoveert, kan genieten van de totaalrenovatiebonus.

Het premieboekje van de gemeente Lendelede voor 2018 is beschikbaar. Het boekje bundelt alle premies die je bij verschillende instanties kunt krijgen.

Herbeleef de belangrijkste nieuwsfeiten van afgelopen jaar uit Lendelede

De VREG, Samenlevingsopbouw, VEA en VVSG lanceerden op 6 december 2017 een informatiecampagne naar kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: “Je kan minder betalen voor elektriciteit en aardgas. Doe de V-test!” We willen gezinnen aanmoedigen bewust energiecontracten te vergelijken en te kiezen voor de goedkoopste en klantvriendelijkste leveranciers. Klik door voor een getuigenis!

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

Door het plaatsen van grote banners met het opschrift “De mooimakers van Lendelede houden het hier proper. Jij toch ook?” hoopt de gemeente Lendelede dat de persoonlijke aanpak zal resulteren in minder zwerfvuil.