Nieuws - meest recent

Sinds het opstellen van het decreet integraal waterbeleid is het verboden om op de 1ste meter langs oppervlaktewateren* aan bodembewerking te doen. Daarnaast stelt dit decreet ook nog dat er in de eerste 5 meter langs een oppervlaktewater geen bemesting mag plaats vinden met kunstmest, dierlijkmest of andere meststoffen. Hierbij komt nog dat men minstens 1 meter afstand moet houden met gewasbeschermingsmiddelen.

Ook in 2018 blijft het interessant om te investeren in energiebesparing. Zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen is er een uitgebreid financieel ondersteuningspakket voorzien. En wie grondig renoveert, kan genieten van de totaalrenovatiebonus.

Het premieboekje van de gemeente Lendelede voor 2018 is beschikbaar. Het boekje bundelt alle premies die je bij verschillende instanties kunt krijgen.

Herbeleef de belangrijkste nieuwsfeiten van afgelopen jaar uit Lendelede

De VREG, Samenlevingsopbouw, VEA en VVSG lanceerden op 6 december 2017 een informatiecampagne naar kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: “Je kan minder betalen voor elektriciteit en aardgas. Doe de V-test!” We willen gezinnen aanmoedigen bewust energiecontracten te vergelijken en te kiezen voor de goedkoopste en klantvriendelijkste leveranciers. Klik door voor een getuigenis!

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

Door het plaatsen van grote banners met het opschrift “De mooimakers van Lendelede houden het hier proper. Jij toch ook?” hoopt de gemeente Lendelede dat de persoonlijke aanpak zal resulteren in minder zwerfvuil.

Op zaterdag 25 november kwam de Sint op bezoek in GC Den Tap.

Er waren maar liefst 98 lieve kinderen aanwezig.

Bekijk hier de foto's.

Vanaf maandag 11 december 2017 wordt fase 1B van kracht op Senteplaats.
In deze fase worden nutswerken uitgevoerd aan het kruispunt Heulsestraat - Sint Katharinastraat en aan het kruispunt Izegemsestraat – Pieter Verhaeghestraat.
Dit betekent dat deze kruispunten zelf afgesloten worden, evenals het weggedeelte tussen deze kruispunten. De dorpskern van Sint Katharina wordt dus afgesloten voor het verkeer. Deze fase duurt tot 23 december 2017.

De gemeente Lendelede heeft de startnota van het ruimtelijke uitvoeringsplan Dorpskom opgemaakt. Tijdens de publieke raadpleging vanaf 17.11.2017 tot en met 15.01.2018 kunnen de startnota en procesnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis.