Maatregelen vogelgriep: Lendelede ligt in de toezichtszone!

Er is een besmetting vastgesteld van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij de dieren van een pluimveehandelaar in Lauwe (deelgemeente van Menen). Als gevolg ligt de gemeente Lendelede in het toezichtsgebied.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft rond het bedrijf met de besmettingshaard twee zones afgebakend:

Het FAVV meldt dat de afbakening van de zones ten minste 3 weken zal behouden blijven.

Ik heb pluimvee en/of vogels (kippen, eenden, ganzen, fazanten, duiven, vinken...). Wat moet ik doen?

Het FAVV legt volgende maatregelen op:

Maatregelen in beide zones:

  • Elke inwoner met pluimvee of vogels (binnen de blauwe zone, zie kaart) moet binnen de 72 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester, waarin aangegeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden.

Heb je pluimvee en/of vogels? Vul dan dit formulier in ten laatste op maandagavond 19 juni 2017.
Digitaal formulier via https://www.lendelede.be/formulieren/meldingskaart-vogelgriep
Papieren formulier via formulier-inventaris-pluimvee-en-vogels-om-af-te-drukken.pdf

De gemeente moet de gegevens doorsturen naar het FAVV.

  • Alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden. Voor de professionele sector gelden nog een reeks aanvullende maatregelen. Zij krijgen instructies van het FAVV.

Wat kan je nog doen?

Ken je inwoners die pluimvee/vogels hebben, maar het formulier niet digitaal kunnen invullen? Dan kan je hen zeker helpen. Vraag hun gegevens en vul het digitaal formulier voor hen in of bezorg hen het formulier dat je hierboven vindt.

Het formulier dat op papier ingevuld wordt, kan je:

  • inscannen en mailen naar milieudienst@lendelede.be
  • in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren
  • afgeven in het gemeentehuis

Oproep

Het is absoluut noodzakelijk om de opgelegde maatregelen strikt toe te passen om deze besmettingen niet te laten uitdeinen.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden. Er zijn ook geen aanwijzingen dat mensen of huisdieren kans lopen op besmetting.

Bij vragen? Neem contact met:

 

Aangemaakt op: 17/06/2017