Maatregelen voor reizigers De Lijn vanaf 4 mei

Gepubliceerd op Donderdag 30 april 2020

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad op 24 april werd beslist om bepaalde maatregelen gefaseerd te versoepelen.

De NVR heeft daarbij deze richtlijnen meegegeven:

 • Alle burgers worden gevraagd om de drukte te vermijden
 • Gebruik je eigen verplaatsingsmiddelen (lopen, fiets, auto...) om voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft
 • Vermijd de spitsuren
 • Draag een mondmasker als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar)

Maatregelen bij De Lijn

De Lijn past vanaf maandag 4 mei haar dienstverlening aan. Dan zal De Lijn de dienstverlening rijden zoals die in een normale schoolperiode van kracht is. Enkele uitzonderingen zijn het Antwerps tramnet, de belbussen en de nachtnetten. De meest recente info is steeds terug te vinden op de website. De Lijn verwacht geen grote toeloop aan reizigers vanaf 4 mei. De richtlijnen over social distancing blijven van kracht.

De Lijn zal geen mondmaskers verdelen onder haar reizigers, elke burger krijgt een mondmasker en twee filters van de Federale overheid. Reizigers moeten hun neus en mond bedekken. In afwachting van de levering/beschikbaarheid van een mondmasker mogen ze daarvoor een sjaal of bandana gebruiken.

Om de mondmaskerdracht te handhaven rekent De Lijn in eerste instantie op het gezond verstand en de burgerzin van alle burgers. Reizigers zorgen voor zichzelf en mekaar door eventueel iemand aan te spreken. Daarnaast zullen de controleurs van De Lijn de reizigers die geen mondmasker dragen, hierop aanspreken. In de eerste fase van de exit zullen ze reizigers sensibiliseren en informeren. In een latere fase wordt bekeken of de controleurs een sanctionerende rol kunnen opnemen. Als een chauffeur geconfronteerd wordt met een reiziger die weigert zijn neus en mond te bedekken, kan hij/zij via dispatching politiebijstand oproepen.

De Lijn blijft voortdurend de situatie op het terrein monitoren. In de aanloop van de heropstart van scholen half mei zal er opnieuw gecommuniceerd worden door De Lijn.

Reserveren belbus

De belbuscentrales starten op maandag 4 mei opnieuw op. Zo kunnen burgers reserveren voor ritten vanaf maandag 11 mei. De belbussen zullen dus vanaf 11 mei opnieuw uitrijden.

Richtlijnen

Om de social distance op de voertuigen te garanderen, worden maatregelen getroffen voor zowel personeel als klanten.

 • Capaciteitsvermindering: je kan maar voor maximaal 3 personen boeken voor een belbus
 • Reizigers moeten verplicht een mondmasker dragen of hun neus en mond afdekken tijdens het hele gebruik van het openbaar vervoer. Dit wordt nog eens extra meegedeeld aan de klanten bij reservatie.
 • Chauffeurs van de belbus beschikken over een speciaal type mondmasker en volgen een bepaalde procedure bij op- en afstappen van de klant in afwachting van plaatsing van plexiglas waar mogelijk: 
  • Bij aankomst aan de opstaphalte: chauffeur legt voertuig stil, stapt uit - klant stapt in en chauffeur stapt nadien terug in
  • Bij aankomst aan de afstaphalte: chauffeur stapt uit - laat klant uitstappen en stapt nadien terug in.