Mobile mapping in Lendelede

Gepubliceerd op Maandag 10 februari 2020

Op grondgebied Lendelede zullen er de volgende maanden opnames en orthofoto's gemaakt worden van straatbeelden. Daarvoor zal er een auto rondrijden in Lendelede die in het kader van de toepassing 'mobile mapping' foto-opnames maakt. Dit is vergelijkbaar met Google Streetview, maar dan voor professionelen. Ook de andere gemeenten van het arrondissement Kortrijk worden op die manier in beeld gebracht.  Via een groepsaankoop heeft de firma BV Cyclomedia uit Nederland hiervoor de opdracht gekregen.

Het eindresultaat is een zo volledig mogelijk beeld van het openbaar domein. Daarom zal de opnamewagen soms op plaatsen komen waar normaal geen autoverkeer is toegelaten. Hiervoor gaf het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 05.02.2020 toelating, mits de nodige veiligheidsvoorwaarden gerespecteerd worden.

Hier vind je een foto van de wagen van Cyclomedia die in Lendelede actief zal zijn.

cyclomedia