OCMW raad 19.12.2019: Vaststellen reglement klusjesdienst

Gepubliceerd op maandag 30 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-9

Reglement klusjesdienst periode 2020-2025

De beslissing genomen door de OCMW-raad op datum van 19.12.2019 betreffende vaststellen van het reglement van de klusjesdienst voor de periode 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, op maandag 30.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.