OCMW raad 23.05.2019: Reglement klusjesdienst

Gepubliceerd op Woensdag 12 juni 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-5

Klusjesdienst

De beslissing genomen door de OCMW raad op datum van 23.05.2019 betreffende Aanpassen reglement klusjesdienst wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 12.06.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.