OCMW-raad 23.09.2021 : Vaststellen intern huurreglement d' Oude Pastorie vanaf 01.10.2021

Gepubliceerd op Dinsdag 28 september 2021

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de OCMW-raad op datum van 23.09.2021 betreffende Vaststellen intern huurreglement d' Oude Pastorie vanaf 01.10.2021 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 28 september 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Bekijk het Chronologisch overzicht reglementen OCMW