OCMW-raad 24/09/2020 : Goedkeuren reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.

Gepubliceerd op dinsdag 06 oktober 2020

Bekendmaking besluit

Coronamaatregelen

De beslissing genomen door de OCMW-raad op datum van 24/09/2020 betreffende Goedkeuren reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 1 oktober 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.