OCMW raad 27.06.2019: Huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Gepubliceerd op dinsdag 09 juli 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-6

Huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De beslissing genomen door de OCMW raad op datum van 27.06.2019 betreffende Huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 09.07.2019

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.