Omleiding Manpadstraat

Vanaf vrijdag 24 november 2017 tot 13 januari 2018 worden er renovatie – en herstellingswerken uitgevoerd aan spoorwegovergang 108 gelegen in de Hemelrijkstraat te Ingelmunster.

Dit door de firma NV Taveirne uit Torhout.

Ingevolge deze werkzaamheden wordt voornoemde straat afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Dit impliceert dat er in de Manpadstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten wordt vanaf de Rozebeeksestraat en dit tot aan de spoorwegovergang.

Er wordt voorzien in een omlegging via de Rozebeeksestraat – Heirweg  en de Duikersstraat.

Tijdens de werkzaamheden mogen ook de voetgangers de spoorweg niet dwarsen.

Aangemaakt op: 13/12/2017