Ophaalkalenders IVIO pas beschikbaar in januari

De nieuwe ophaalkalender voor 2020 valt pas in de maand januari in je brievenbus! De ophaaldagen voor januari 2020 kan je terugvinden op de kalender van 2019, gooi deze kalender dus nog niet weg! De nieuwe inzamelronden voor huishoudelijk afval starten vanaf 1 februari 2020.

Verdeling ophaalkalender 2020

Tussen 15 en 31 januari valt de nieuwe ophaalkalender 2020 in je de brievenbus. Daarin is volgende nuttige informatie gebundeld:

  • ophaaldata,
  • inzamelrondes A en B (indien opgesplitst voor pmd of papier en karton),
  • stratenrondes A en B (indien opgesplitst voor pmd of papier en karton),
  • openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken,
  • sorteerregels,
  • informatie over de recyclage-app van Fost Plus, Recupel en Bebat,
  • data voor ophaling van grofvuil op afroep tegen betaling.

Heb je geen kalender ontvangen tegen eind januari 2020, of kreeg je een verkeerde versie in je bus, dan kan je bij de milieudienst terecht voor een nieuwe kalender.

De ophaalkalender kan je hier online bekijken.

Op welke dagen wordt er afval opgehaald?

De routes van de ophaalrondes kunnen aangepast zijn. De bevolking neemt snel toe en kwamen heel wat woningen bij. In die wijken zijn er extra ophaalpunten. Maar IVIO houdt ook rekening met het aantal huidige ophaalpunten, de opgehaalde gewichten, het aantal af te leggen kilometers, marktdagen, e.d.

Indien er nieuwe verkeerssituaties uitgewerkt werden, houdt IVIO daar ook rekening mee voor het vormen van nieuwe afvalophaalrondes. Dat vergt wat tijd en daarom rekenen we graag op jullie begrip.

Opgelet: de ophaaldag kan ook wijzigen voor bv. een feestdag. Dan voorziet IVIO een vervangdag. Dat vind je altijd in de ophaalkalender. Volg ook steeds www.ivio.be of de Facebookpagina van IVIO voor wijzigingen.