Oproep deelname gesprekstafels

jun
04

Beste inwoners van Lendelede,

We hebben van de bevolking van Lendelede het vertrouwen gekregen om de volgende 6 jaar verder te werken aan de uitbouw van onze mooie gemeente Lendelede. Daarvoor moeten we een meerjarenplan 2020-2025 opstellen met onze beleidsprioriteiten.

Dit wensen we echter niet alleen te doen en daarom wil het gemeente- en het OCMW bestuur graag de hulp van haar inwoners. Via burgerparticipatie wensen we een antwoord op vragen als: wat zijn onze sterke punten en welke zijn de aandachtspunten? Welke keuzes vinden jullie belangrijk? Waar moet meer of minder op worden ingezet?

In een eerste fase organiseren we daarvoor een bevolkingsbevraging. Midden april viel bij 1400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de bus. Via deze vragenlijst polsen we naar de mening van onze inwoners over heel wat thema's die Lendelede aanbelangen. Daarna gaan we verder in gesprek via de gesprekstafels met iedereen die dit wenst.

Omdat we weten dat er heel wat inwoners zijn die een eigen mening en visie hebben over de verschillende beleidsdomeinen waarin de gemeente actief is , doen we dan ook hierbij een speciale oproep om op deze gesprekstafels aanwezig zijn.

De gesprekstafels gaan door op dinsdag 4 juni om 19u in GC Den Tap en iedereen die wil komen, moet zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website: www.lendelede.be/gesprekstafels

De gegevens die we verzamelen uit de enquête en tijdens de gesprekstafels vormen de basis voor de inspiratienota voor de opmaak van het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.

Praktisch:

19u00: onthaal en welkom

19u30: start gesprekstafels

21u30: afsluitende drink

 

Met vriendelijke groet en bedankt op voorhand

Aangemaakt op: 17/05/2019