OVAM start gratis ophaaldienst van asbestdaken bij landbouwers

Gepubliceerd op maandag 08 november 2021
asbest

In de loop van september is het landbouwprotocol officieel van start gegaan na ondertekening door minister Demir, de OVAM en de drie landbouworganisaties. Met dat protocol biedt de OVAM landbouwers de mogelijkheid om op kosten van de OVAM een ophaling aan te vragen van hun gedemonteerde asbestdak. Landbouwers hoeven zelf niets te betalen. Met deze dienstverlening wil de OVAM landbouwers aanzetten om hun oude daken te vervangen.

Zo gaat het in zijn werk: een door de OVAM aangestelde inzamelaar gaat de baan op om asbestgolfplaten of -leien van agrarische gebouwen op te halen.
Alle landbouwers met een landbouwnummer, BTW-nummer of exploitatienummer komen in aanmerking. Ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Het verwijderen van het asbestmateriaal zit niet in de dienstverlening. 

OPGELET: 

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden.  
Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen,.

WAT IS NIET TOEGELATEN? 

Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn niet toegelaten

Landbouwers kunnen zich aanmelden via deze link: 
https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers

Landbouwers zonder landbouwnummer, particulieren, bedrijven en jeugdbewegingen kunnen zich nog steeds wenden tot IVIO voor het huren van een container (max. 2 per adres) of aankopen van plaatzakken (max. 6 per adres). Ook deze dienst bevat de service van huis-aan-huisophaling. 

Voor meer info: https://www.ivio.be/asbest