PlantTroost-plek

Gepubliceerd op Donderdag 29 oktober 2020

Iedereen weet dat Covid19 ons gewone leven heeft ontwricht. Sommigen hebben tijdens het afgelopen jaar een dierbare verloren. Afscheid nemen kon niet ten volle door de strenge maatregelen die toen van kracht waren. Dat beperkte afscheid weegt nog steeds zwaar door.

Daarom heeft het gemeentebestuur (schepen Rita Lammertyn) en de lokale afdeling Ferm (voorzitster Isabel Vervaque) zich geëngageerd om een speciale symbolische “PlantTroost-plek” te creëren aan de Nelca site aan de overkant van de deer fountain (Duifhuizelaan). Dit groene plekje heeft een mooi graspleintje aan de notenboom met een gedichtenpaneel en zitbanken.

Lotgenoten kunnen daar bijeenkomen, kracht putten uit elkaar, verbondenheid voelen, even stil staan bij het afscheid van hun geliefd persoon. Op deze site kan iedereen een hartje met een persoonlijke boodschap of een ander weerbestendige gadget (beertje, lintje, foto) ophangen . Deze symbolische herinnering kan helpen om het verlies te verwerken.

Rond het gedichtenpaneel kan je ook bloembollen aanplanten. De krokussen en narcissen zullen bloeien in het voorjaar en staan symbool als teken van steun en troost. Alle inwoners van Lendelede kunnen op deze wijze hun dierbare op een speciale manier herdenken.

Het gemeentebestuur Lendelede vind het belangrijk om, ikv Gezonde Gemeente, alle inwoners te sensibiliseren omtrent verschillende gezondheidsthema’s. Eén onontbeerlijk gezondheidsthema hiervan is het “mentaal welbevinden” om zo de geestelijke gezondheid en de véérkracht van de inwoners te verhogen.

Daarom wil het gemeentebestuur, rond deze periode van Allerheiligen, een alternatief aanbieden om jouw dierbare te herdenken op deze bijzondere “PlantTroost-plek” (dat kan het hele jaar door)

Gedicht op het paneel;

"deze plek is van ons.

hier zijn wij voor altijd het stille knisperen in

het schitterende ochtendlicht,

de ontluikende bloem, de eeuwige wind.

dat enkel jij zo kijkt hoeven we aan niemand uit te leggen.

zwijgend leggen wij onze handen als vanzelf, in elkaar.

zie, je lacht

want je weet vanzelfsprekend : hier, is waar wij samen zijn, deze plek is van ons."

Troostplek
Troostplek
Troostplek
Troostplek
Troostplek