Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 07.05.2021 (volledige titel in het bericht)

Gepubliceerd op Maandag 10 mei 2021

Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 07.05.2021 tot opheffing van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ’s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten

 

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 07.05.2021 tot opheffing van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ’s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 10 mei 2021.

Dit besluit heft het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 22 oktober 2020 op.

Onderhavig besluit treedt in werking op datum van bekendmaking.