Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 14.12.2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Dinsdag 15 december 2020

Onderstaand besluit werd vervangen, bekijk hier het nieuwe besluit.


Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 14/12/2020, houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 15 december 2020.

Dit besluit vervangt het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 29 november 2020 vanaf 19 december 2020 om 00u.00’.

Onderhavig besluit treedt in werking op zaterdag 19 december 2020 om 00u.00’ en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven.