Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 23.04.2021 houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op maandag 26 april 2021

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 23.04.2021, houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 26 april 2021.

Dit besluit heft het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 31 maart 2021 op.

Onderhavig besluit treedt in werking op datum van bekendmaking en blijft van kracht tot en met 3 mei 2021.