Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 24.06.2021 tot opheffing van het besluit van 11.02.2021 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2021

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 24.06.2021 tot opheffing van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 11.02.2021 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 25 juni 2021.

Dit besluit heft het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 11 februari 2021 op.

Onderhavig besluit treedt in werking op datum van bekendmaking.