Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 29.10.2020 inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis.

Gepubliceerd op Donderdag 29 oktober 2020

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 29/10/2020 inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30 oktober 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Dit besluit vermeldt uitdrukkelijk dat het van kracht wordt vanaf 30 oktober 2020 vanaf 18u.