Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 29.10.2020 houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op vrijdag 30 oktober 2020

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 29/10/2020, houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30 oktober 2020.

Onderhavig besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven.