Politiebesluit van de Gouverneur betreffende werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen als seizoenarbeider.

Gepubliceerd op Donderdag 06 augustus 2020

Politiebesluit van de Gouverneur betreffende werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen als seizoenarbeider.

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen op datum van 06/08/2020, zijnde Politiebesluit betreffende werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen als seizoenarbeider wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 6 augustus 2020.

Onderhavig besluit is in werking getreden op 21 mei 2020 en blijft van kracht tot en met 31 augustus 2020.